Mikä ja miten?


Teatterin toiminta käynnistyi Hämeenlinnassa tammikuussa 2015 yhdessä TyönPaikka -hankkeen ja Hurja Tuotannon kanssa. Toiminnasta saadut positiiviset kokemukset ovat kannustaneet jatkamaan toimintaa, etsimään sille vakiintunutta toimintamallia ja rahoitusta. Ryhmässä aloitti tammikuussa 9 osallistujaa. Erityisesti Tuulimylly on tuonut osallistujille paljon positiivista arkielämään ja viikkorutiineihin. Työmme on vasta alussa, joten varmasti kaikenlaisia muutoksia, sattumuksia ja ongelmia tulee vastaan. Tuulimyllyt ovat erityisiä, ne kestävät voimakkaimmatkin muutoksen tuulet ja hirmumyrskyt.

Yhteistyötahot

Hurja Tuotanto
Työn Paikka hanke

Lähde rohkeasti mukaan!
Keväällä 2016 alkaa kaksi ryhmää:
Ryhmät kokoontuvat maanantaisin klo 12-16 4.4 asti (12krt).Tiedustele vapaita paikkoja ohjaajilta tai sosiaalitoimesta tai te-toimistosta.

Antin ryhmä: Ilmaisutaito: Improvisaatio, teatterin perusteet, työnhaku, kirjottaminen, ilmaisun ja puhetekniikan kehittäminen. Ohjaajana Antti Kemppainen

Hannun ryhmä:Kuvallinen ilmaisu: Veisto, nukketeatteri, varjoteatteri, piirtäminen, kolmiulotteisuus.

Ryhmissä on kerrallaan enintään 10 osallistujaa. Osallistujilta toivotaan sitoutumista viikottaisiin harjoituksiin. Teatterin toiminta ei ole terapiaa, eikä sen tehtävänä ole valmentaa osallistujia teatterialalle.

Näytelmäryhmä 1.2-31.5. ja 5.9 – 20.9
Keväällä muodostetaan erikseen oma näytelmäryhmä joka kulkee aluksi ilmaisutaitoryhmän rinnalla. Ryhmässä mukana olo ei edellytä aikaisempaa kokemusta eikä näyttämöllä ole pakko olla. Mukana voi olla käsikirjoittamassa, suunnittelemassa tai vaikka toteuttamassa lavasteita. Ryhmän esitys käsikirjoitetaan osallistujien kirjoittamien ja kertomien tarinoiden pohjalta noin tunnin pituiseksi näytelmäksi. Esityksiä keväällä 1-3 ja syyskaudella 1-2
Harjoitukset kerran viikossa 4.4 asti 2h/kerta ja 11.4 4h/kerta.

Osallistujilta edellytetään täyttä sitoutumista esittävän ryhmään. Näytelmäryhmään voi ilmoittautua mukaan 21.3 asti.

Peruspäivä jaetaan kahteen osaan klo 12.00 – 13.45 ja 14.15 – 16.00. Kokoonnumme ensiksi kaikki alakerran teatterisaliin. Antin ryhmä työskentelee teatterisalissa ja Hannun ryhmä 1.krs työhuoneessa. Antin ryhmä: Yleensä aloitamme keskustelulla, lämmittelyllä ja improvisaatioharjoitteilla. Päivän aikana voimme tehdä kirjoitustehtäviä, puheharjoituksia, kehoharjoituksia tai vaikka työhaastatteluharjoituksia. Toiminnassa otetaan huomioon fyysiset rajoitteet. Hannun ryhmä: piirtämisharjoituksia,pienoisteatterin valmistusta, lavasteiden suunnittelua, kolmiulotteisuuden hahmottamista, kaikenlaista käsillä tekemistä jotka liittyvät jollakin tasolla teatterin tekemiseen.

Ryhmällä on oma faceryhmä jossa keskustelua jatketaan kokoontumisten ulkopuolella.